Γιατί να Επιλέξετε Εμάς

Το νέο πρότυπο παραγωγού περιλαμβάνει έναν κατ’ επάγγελμα αγρότη, με επαρκή εκπαίδευση και κατάρτιση σε εξειδικευμένες γνώσεις, ικανό να χρησιμοποιήσει προς όφελός του τις νέες τεχνολογίες και τα καινοτόμα αποτελέσματα της εφαρμοσμένης έρευνας.

Με τον όρο ψηφιακή γεωργία εννοούμε μια καινοτομία η οποία υποστηρίζεται από τη «φιλοσοφία» και τη στρατηγική όλων των σύγχρονων επενδυτικών προγραμμάτων της Ε.Ε.».

Η ψηφιακή γεωργία που αποτελεί ουσιαστικά εξέλιξη της γεωργίας ακριβείας, συνίσταται στην παροχή εργαλείων για τη βέλτιστη διαχείριση των εισροών (λιπάσματα, νερό, σπόροι, φάρμακα) ώστε χωρίς σπατάλες να ανταποκρίνεται στον κατάλληλο χρόνο, στις πραγματικές ανάγκες της καλλιέργειας.

Σπορά

Λίπανση

Φάρμακα

Άρδευση

Η γεωργία όχι μόνο δίνει πλούτη σε ένα έθνος, αλλά και τα μόνα τα πλούτη που μπορεί να αποκαλέσει δικά του.

Η Ομάδα μας

Στην κοινωνική μας συνεταιριστική επιχείρηση, τα πάντα περιστρέφονται γύρω από την βιώσιμη ανάπτυξη και την περιβαλλοντική ισορροπία..

Γεώργιος Μπολάκης

Ιδρυτικό Μέλος

Κωνσταντίνος Παπαδάκης

Ιδρυτικό Μέλος

Κατερίνα Βασιλείου

Ιδρυτικό Μέλος

Μαριάννα Παπαδάκη

Ιδρυτικό Μέλος